Печеливши

Първо теглене 04.07.2022г.

Печеливши барбарон

Цветелина

******5139

Стоян

******8664

Стефан

******1916

Евелина

******9419

Стоян

******4041

Димо

******2877

Магдалена

******2795

Боряна

******4147

Мина

*******545

Мария

******9988

Второ теглене 11.07.2022г.

Печеливши барбарон

Мария

******6940

Габриела

******9760

Милена

******1394

Здравка

******8175

Ана

******6037

Йоана

******8933

Виолета

******2552

Кристина

******3183

Росица

******3460

Добромир

******6595

Трето теглене 18.07.2022г.

Печеливши барбарон

Величка

******2396

Николай

******8610

Елена

******2080

Елизабета

******8064

Ваня

******8529

Даяна

******7123

Иванка

******9102

Милена

******5406

Надежда

******2666

Мариян

******2886

Четвърто теглене 25.07.2022г.

Печеливши барбарон

Стефан

******2232

Димана

******8044

Цветанка

******2436

Ивелина

******2824

Ивелина

******9827

Димитър

******2382

Галя

******1710

Юлия

******7378

Ирина

*******933

Магдалена

******0668

Пето теглене 01.08.2022г.

Печеливши барбарон

Десислава

******5184

Таня

******1750

Веселина

******3876

Доника

******1063

Георги

******1430

Сергей

******0435

Йоанна

******5573

Мирослава

******4606

Снежанка

******9471

Валя

******5929